English (United Kingdom)Polish (Poland)

Dział Odnawialnych Źródeł Energii

Dział Odnawialnych Źródeł Energii
mgr inż. Tomasz Kowalczuk
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel.: +48 667 061 757

Cele klimatyczne Unii Europejskiej zakładają realizację przyjętych przez Radę Europejską 8-9 marca 2007 r. celów „pakietu 3x20" przez wszystkie państwa wspólnoty do roku 2020:
- zmniejszenie emisji CO2 o 20%
- zwiększenie efektywności energetycznej o 20%
- zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%

Realizacji celu mają służyć:
- usprawnienia prawne
- dofinansowania na instalacje odnawialnych źródeł energii
- audyty i certyfikaty energetyczne

Wprowadzony zostanie również certyfikat instalatora mikroinstalacji, który zakłada, że instalatorem mikroinstalacji będzie mogła być osoba posiadająca ważny certyfikat. Również dofinansowania na mikroistalacje mają być przyznawane tylko w przypadkach instalowania OZE przez osoby z ważnym certyfikatem.
Kolejne wymagania odnoście efektywności energetycznej stawia Unia Europejska w dyrektywie 2010/31/UE. Według jej treści w roku 2021 (2019 dla budynków zajmowanych przez władze publiczne i będące ich własnością) wszystkie nowo powstające budynki mają charakteryzować się niemal „zerowym zużyciem energii". Według postanowień dyrektywy jest to budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej, w którym zapotrzebowanie na energię jest w bardzo wysokim stopniu pokrywane przez odnawialne źródła energii. Wybór konkretnego rozwiązania zostaje pozostawiony projektantowi, który ma zapewnić spełnienie minimalnych wymagań dyrektywy.

oze 01oze 02
oze 03oze 04
oze 05oze 06
oze 07oze 08
oze 09oze 10
oze 11oze 12