English (United Kingdom)Polish (Poland)

Kogeneracja

Elektrociepłownie blokowe

Elektrociepłownie blokowe dzięki gospodarce skojarzonej wytwarzają energię elektryczną oraz „przy okazji" energię cieplną. Konwencjonalne elektrownie wykorzystują jedynie 40% wytworzonej energii, a 60% to ciepło odpadowe. Elektrociepłownie blokowe wykorzystują owo ciepło odpadowe do produkcji ciepłej wody.
Wytworzone ciepło może być wykorzystane do ogrzewania budynków, ciepłej wody użytkowej, basenów oraz na potrzeby procesów technologicznych. Możliwa jest również produkcja pary technologicznej. Natomiast energia elektryczna do zasilania instalacji elektrycznych.

W ofercie posiadamy układy kogeneracyjne na gaz ziemny, biogaz, gaz gnilny i wysypiskowy. Kogeneracja znajduje szerokie zastosowanie w:
- budownictwie wielorodzinnym – spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
- gospodarce komunalnej
- przemyśle
jako lokalne sieci ciepłownicze. Miejskie sieci ciepłownicze działają na podobnej zasadzie, ale ze względu na duże odległości między poszczególnymi budynkami, sieć generuje straty ciepła sięgające w Polsce do ok. 15%. Tymi kosztami obarczani są klienci miejskich elektrociepłowni. Dodatkowo instytucje są zobowiązane do wykupu zawyżonej ilości ciepła. Natomiast za zużycie mniejszej jego ilości środki pieniężne nie są zwracane. Lokalne układy kogeneracyjne uniezależniają podmioty od dostawców energii cieplnej, pozwalają również obniżyć koszty i mieć większą kontrolę nad wydatkami.
Elektrociepłownie blokowe wytwarzają energię elektryczną, jeśli istnieje zapotrzebowanie na ciepło, zatem przede wszystkim w sezonie grzewczym. Im dłużej urządzenie pracuje, tym więcej wytwarza prądu, tym inwestycja szybciej się zwraca.
Dla bardziej wymagających użytkowników w swojej ofercie posiadamy również układy trigeneracyjne, wytwarzające energię elektryczną, cieplną oraz chłód. Dzięki całorocznemu zapotrzebowaniu na medium grzewcze i chodzące, może być również produkowana całorocznie energia elektryczna, co przyspiesza okres zwrotu inwestycji.

Systemy pracy elektrociepłowni blokowych:
- jednosystemowa – elektrociepłownia działa jako jedyne źródło ciepła. W skład zestawu wchodzi również zasobnik ciepłej wody użytkowej
- dwusystemowa – elektrociepłownia jest podłączana do istniejącego obiegu grzewczego. Podstawowe obciążenie pokrywane jest z elektrociepłowni, a dopiero przy wyższym zapotrzebowaniu załączany jest kocioł grzewczy.

Z uwagi na duże oszczędności w użytkowaniu elektrociepłowni blokowych oraz możliwość uzyskania dofinansowania ze środków publicznych, polecamy pracę jednosystemową. Kogeneracja jest również uwzględniona w projekcie Ustawy o Odnawialnych źródłach energii. Na wprowadzeniu ustawy najbardziej skorzystają systemy OZE produkujące energię elektryczną (fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, kogeneracja, trigeneracja), ponieważ zostanie określona w niej kwota sprzedaży wytworzonego prądu z odnawialny źródeł energii, po której właściciel sieci elektroenergetycznej, będzie miał obowiązek ją odkupić. W chwili obecnej taki obowiązek istnieje, ale za cenę, która w niewielkim stopniu przyczynia się do zwrotu inwestycji.

 

Kotły z silnikiem Stirlinga

Kotły pojawią się w sprzedaży w 2014 roku

Kotły z silnikiem Stirlinga dzięki gospodarce skojarzonej wytwarzają energię cieplną oraz „przy okazji" energię elektryczną. Instalacja wykorzystywana jest do ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz do zasilania instalacji elektrycznej. Układ został zaprojektowany z myślą o niewielkich zabudowaniach – budownictwo jedno- i wielorodzinne.
Urządzenie jest gazowym kotłem kondensacyjnym, ale wyposażonym dodatkowo w silnik Stirlinga, który zamienia wytwarzaną energię cieplną na koty z silnikiem stirlingapotrzebę centralnego ogrzewaniu i/lub ciepłej wody użytkowej, w energię elektryczną. Kocioł posiada dwa palniki – jeden o mniejszej mocy do pokrycia podstawowego zapotrzebowania na ciepło oraz zasilającym silnik Stirlinga, drugi o większej mocy pokrywa obciążenia szczytowe.
Instalację należy wyposażyć dodatkowo w pogrzewacz ciepłej wody użytkowej. Aby maksymalnie wykorzystywać własną produkcję energii elektrycznej, możliwa jest praca na zapotrzebowanie, np. poprzez naciśnięcie przycisku na module zdalnego sterowania. Można również ustawić indywidualny program czasowy, kiedy silnik ma się załączyć, niezależnie od temperatury obiegów grzewczych. Dodatkowym rozwiązaniem może być sterowanie wytwarzaniem energii elektrycznej przez inteligentne gniazda wtykowe ze sterowaniem radiowym. Z chwilą włączenia do gniazda odbiornika, urządzenie zaczyna dostarczać mu energię elektryczną.
Kotły kondensacyjne z silnikiem Stirlinga, jak i cała dziedzina kogeneracji, czyli źródeł skojarzonych, może być finansowana ze środków publicznych. Kogeneracja jest również uwzględniona w projekcie Ustawy o Odnawialnych źródłach energii. Na wprowadzeniu ustawy najbardziej skorzystają systemy OZE produkujące energię elektryczną (fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, kogeneracja, trigeneracja), ponieważ zostanie określona w niej kwota sprzedaży wytworzonego prądu z odnawialny źródeł energii, po której właściciel sieci elektroenergetycznej, będzie miał obowiązek ją odkupić. W chwili obecnej taki obowiązek istnieje, ale za cenę, która w niewielkim stopniu przyczynia się do zwrotu inwestycji.