English (United Kingdom)Polish (Poland)

Trigeneracja

Trigeneracja jest rozwinięciem myśli technologicznej kogeneracji. Układy trigeneracyjne dzięki gospodarce skojarzonej wytwarzają energię elektryczną oraz „przy okazji" energię cieplną i chłód. System zmniejsza ilość i koszt energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie. Konwencjonalne elektrownie wykorzystują jedynie 40% wytworzonej energii, natomiast 60% to ciepło odpadowe, które jest wykorzystywane do produkcji energii cieplnej oraz chłodu (wody lodowej).clipboard03
Wytworzone ciepło może być wykorzystane do ogrzewania budynków, ciepłej wody użytkowej, basenów oraz na potrzeby procesów technologicznych. Możliwa jest również produkcja pary technologicznej. Energię elektryczną stosuje się do zasilania instalacji elektrycznych, natomiast woda lodowa do chłodzenia zabudowań.
Trigeneracja znajduje zastosowanie zastosowanie w budynkach, w których występuje zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz ciepło i chłód (jednocześnie bądź sezonowo). Układy mogą być zasilane gazem ziemnym, biogazem, gazem gnilnym lub wysypiskowym. Znajdują szerokie zastosowanie w:
- budownictwie wielorodzinnym – spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
- gospodarce komunalnej
- przemyśle
jako lokalne sieci ciepłownicze oraz sieci chłodu. Miejskie sieci ciepłownicze działają na podobnej zasadzie sieci lokalnych cieplowniczych, ale ze względu na duże odległości między poszczególnymi budynkami, sieć generuje straty ciepła sięgające w Polsce do ok. 15%. Tymi kosztami obarczani są klienci miejskich elektrociepłowni. Dodatkowo instytucje są zobowiązane do wykupu zawyżonej ilości ciepła. Natomiast za zużycie mniejszej jego ilości środki pieniężne nie są zwracane. Lokalne układy trigeneracyjne uniezależniają podmioty od dostawców energii cieplnej, pozwalają również obniżyć koszty i mieć większą kontrolę nad wydatkami. Sieci chłodu natomiast są coraz częściej spotykane w krajach zachodnich. Podobnie jak sieci ciepłownicze – są prowadzone w ziemi.
Trigeneracja stosowana w budynkach z całorocznym zapotrzebowaniem na ciepło oraz chłód, umożliwia również całoroczne zaspokojenie potrzeb energii elektrycznej. Zwiększa to stopień wykorzystania ciepła odpadowego, generuje większe roczne oszczędności, a tym samym skraca okres zwrotu inwestycji.

Systemy pracy układów trigeneracyjnych:
- jednosystemowa – trigeneracja działa jako jedyne źródło ciepła oraz chłodu. W skład zestawu wchodzi również zasobnik ciepłej wody użytkowej
- dwusystemowa – układ jest podłączony do istniejącego obiegu grzewczego i/lub wody lodowej. Podstawowe obciążenie pokrywane jest z trigeneracji, a dopiero przy wyższym zapotrzebowaniu załączane są konwencjonalne obiegi.

Z uwagi na duże oszczędności w użytkowaniu układów trigeneracyjnych oraz możliwość uzyskania dofinansowania ze środków publicznych, polecamy pracę jednosystemową (jeśli jest możliwa na danym obiekcie). Układy gospodarki skojarzonej są również uwzględnione w projekcie Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Na wprowadzeniu ustawy najbardziej skorzystają systemy OZE produkujące energię elektryczną (fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, kogeneracja, trigeneracja), ponieważ zostanie określona w niej kwota sprzedaży wytworzonego prądu z odnawialny źródeł energii, po której właściciel sieci elektroenergetycznej, będzie miał obowiązek ją odkupić. W chwili obecnej taki obowiązek istnieje, ale za cenę, która w niewielkim stopniu przyczynia się do zwrotu inwestycji.