English (United Kingdom)Polish (Poland)

Kolektory słoneczne

W kolektorach słonecznych energia promieniowania słonecznego jest aktywnie wykorzystywana i przekształcana w energię cieplną. Instalacja solarne mogą służyć do ogrzewania pomieszczeń, produkcji ciepłej wody użytkowej, ogrzewania wody basenowej oraz brać udział w procesach kolektory2technologicznych. Jednak na szerokościach geograficznych Polski, instalacje solarne nie mogą działać autonomicznie, są jedynie uzupełnieniem głównego źródła ciepła. Standardowa instalacja solarna może zapewnić pokrycie do 70% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową i ogrzewanie basenu oraz do 30% zapotrzebowania na centralne ogrzewanie.
Większe lub przewymiarowane instalacje mogą zapewnić pokrycie do 40% na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową w sezonie zimowym i do 100% poza sezonem.


Rodzaje kolektorów:
- kolektory płaskie z absorberem pokrytym czarnym lakierem – niewielki koszt zakupu, jednak mają najmniejszą sprawność spośród wszystkich kolektorów z powodu dużych strat ciepła. Brak hermetyczność powoduje postępujące zmniejszanie przeźroczystości absorbera od wewnątrz, a tym samym spadek jego sprawności. Do podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz wody basenowej. Kolektory przeznaczone dla krajów śródziemnomorskich.
- kolektory płaskie z absorberem pokrytym powłoką selektywną – niewielki koszt zakupu. Straty ciepła do 50% niższe w porównaniu do kolektorów z czarnym lakierem. Sprawność układu 25-35% rocznie. Do podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz wody basenowej. Najlepsze rozwiązanie dla małych instalacji – jedno- i wielorodzinnych.
- kolektory próżniowo-rurowe z przepływem bezpośrednim – nośnik ciepła przepływa bezpośrednio w rurach próżniowych. Mniejsze straty ciepła. Wysoka cena, sprawność układu 40-50%. Aktualnie wypierane przez kolektory Heat-Pipe. Do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wody basenowej oraz ciepła technologicznego. Rozwiązanie przeznaczone dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego, budynków użyteczności publicznej oraz dla przemysłu.
- kolektory próżniowo-rurowe z przepływem pośrednim Heat-Pipe – rury próżniowe nie są bezpośrednio połączone z kolektorem. Model ten charakteryzuje się najwyższą ceną i sprawnością również w granicach 40-50%. Istotną zaletą omawianych kolektorów jest szybka wymiana poszczególnych rur, bez konieczności zatrzymywania całej instalacji i spuszczania nośnika ciepła. Do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wody basenowej oraz ciepła technologicznego. Rozwiązanie przeznaczone dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego, budynków użyteczności publicznej oraz dla przemysłu.

Charakterystyka poszczególnych instalacji:

Kolektory płaskie z absorberem pokrytym powłoką selektywną Kolektory próżniowo-rurowe z przepływem bezpośrednim Kolektory próżniowo-rurowe z przepływem pośrednim Heat-Pipe
Zastosowanie:
- ciepła woda użytkowa
Zastosowanie:
- ciepła woda użytkowa
- centralne ogrzewanie
- woda basenowa
- ciepło technologiczne
Zastosowanie:
- ciepła woda użytkowa
- centralne ogrzewanie
- woda basenowa
- ciepło technologiczne
Najlepszy stosunek kosztów do sprawności instalacji Droższe od kolektorów płaskich o ok. 30% Droższe od kolektorów płaskich o ok. 200%
Sprawność ok. 80% Sprawność ok. 88% Sprawność 70 - 80%
W przypadku uszkodzenia wymianie podlega wadliwy cały kolektor W przypadku uszkodzenia wymianie podlega wadliwy cały kolektor W przypadku uszkodzenia wymianie podlega tylko wadliwa rurka
Kolektory wykorzystują tylko światło bezpośrednie Kolektory próżniowe prócz światła bezpośredniego, wykorzystują również światło rozproszone i odbite. Wpływa to na możliwość pracy kolektora przy mniejszym nasłonecznieniu Kolektory próżniowe prócz światła bezpośredniego, wykorzystują również światło rozproszone i odbite. Wpływa to na możliwość pracy kolektora przy mniejszym nasłonecznieniu
Zajmują najmniejszą powierzchnię Ze względu na odległości między poszczególnymi rurkami zajmują większą powierzchnię Ze względu na odległości między poszczególnymi rurkami zajmują większą powierzchnię

Kolektory słoneczne mogą być montowane na dachach skośnych i płaskich, fasadach, balkonach oraz mogą być w postaci wolnostojących konstrukcji. Solary przy odpowiednim doborze i ustawieniu mogą pracować przez większość roku i stosunkowo szybko się zwrócić.

Rodzaj ogrzewania Okresy zwrotu kolektorów słonecznych [lata]
Bez dotacji Z dotacją NFOŚiGW
Kocioł na olej opałowy 11 7
Kocioł elektryczny 9,5 6
Kocioł na gaz płynny 8,5 5
Kocioł na gaz ziemny, ekogroszek, węgiel 13 8,5

Okres zwrotu większej lub przewymiarowanej instalacji może wynieść nawet 3-4 lata.

Doskonałą alternatywą dla kolektorów słonecznych są pompy ciepła powietrze/woda CWU. Montowane są one wewnątrz budynków. Minimalna wymagana kubatura pomieszczenia 20 m3. Pompa ciepła stworzona docelowo do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Najtańsza spośród produkowanych pomp ciepła. Pompa nie wymaga do pracy słońca oraz wietrznej pogody, może pracować cały rok. Statystycznie pompa ciepła powietrze/woda musi być wspomagana przez dodatkowe źródło ciepła przez około 30 dni w roku. Dodatkową funkcją urządzenia jest możliwość chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim.