English (United Kingdom)Polish (Poland)

Odzysk i retencja wód deszczowych

Polska jest krajem ubogim pod względem ilości wody przypadającej na jednego mieszkańca. Ilość 4,5 m3/mieszkańca/dobę klasuje nas w ostatniej dziesiątce krajów europejskich.

Procentowy podział zużycia wody w gospodarstwie domowym:
- higiena osobista 33%
- pranie, podlewanie roślin, mycie powierzchni zewnętrznych i samochodów 28,5%
- spłukiwanie toalet 27%
- mycie naczyń 8%
- cele spożywcze 3,5%

Zużywana woda na pranie, mycie aut, porządki w domu i w ogrodzie, podlewanie roślin jak i spłukiwanie toalet, co daje łącznie 55,5%, może być zastąpiona wodą o jakości niższej niż woda pitna – np. wodą deszczową. Oferowane przez nas systemy pozwalają na gromadzenie wód opadowych z połaci dachowych w zbiornikach naziemnych i podziemnych. Podział systemów:

Systemy podziemne:

- systemy ogrodowe do deszczówki – stosowane do podlewania roślin, mycia powierzchni zewnętrznych i samochodówsystemy-domowe-do-deszczowki-aqua-king
- systemy domowe do deszczówki – stosowane do podlewania roślin, mycia powierzchni zewnętrznych i samochodów, prania, spłukiwania toalet.

Zalety:
- brak zajmowanej powierzchni
- możliwość obciążenia ruchem pieszym i kołowym
- możliwość użytkowania przez cały rok
- proces zagniwania wody ograniczony do minimum, ze względu na niskie temperatury i brak światła
- szerokie zastosowanie (w przypadku systemu domowego)
- duża objętość zbiorników od 1500 do 10000 litrów
- możliwość łączenia zbiorników w zespoły

Wady:
- wyższa cena zakupu i montażu
- możliwość zamontowania tylko w budowanych, bądź modernizowanych budynkach (w przypadku systemu domowego), ze względu na konieczność rozprowadzenia dodatkowej instalacji

Systemy ozdobne, to zbiorniki ozdobne do gromadzenia deszczówki, umiejscawiane na zewnątrz budynków. Stosowane do podlewania roślin, mycia powierzchni zewnętrznych i samochodów.

Zalety:systemy-domowe-do-deszczowki-aqua-king2
- ze względu na różne kolory i kształty mogą spełniać walory ozdobne
- brak możliwości użytkowania zbiorników w okresie zimowym
- możliwość łączenia zbiorników w zespoły
- niska cena zakupu i montażu
- możliwość zamontowania w budowanych oraz istniejących budynkach

Wady:
- zajmowana pewna przestrzeń przez zbiornik
- woda w zbiorniku może z czasem zagniwać
- węższe zastosowanie w porównaniu do systemu domowego ze zbiornikiem podziemnym
- mniejsze objętości zbiorników od 230 do 500 litrów

W swojej ofercie posiadamy:
- Zbiorniki o pojemności 500 l wykonywane jako imitacja głazu z granitu czerwonego i szarego oraz piaskowca.
- Zbiornik z pokrywą o pojemności 270 l w kształcie pnia.
- Zbiorniki o pojemności 230 l wykonywane jako imitacja kamienia z granitu czerwonego i szarego oraz piaskowca.

Systemy wewnętrzne, to zbiorniki do gromadzenia deszczówki, umiejscawiane wewnątrz budynków w budynkach, np. w piwnicach. Stosowane do podlewania roślin, mycia powierzchni zewnętrznych i samochodów.

Zalety:
- ze względu na różne kolory i kształty mogą spełniać walory ozdobne
- możliwość użytkowania przez cały rok (tylko dla zbiorników umiejscowionych wewnątrz budynków)
- możliwość łączenia zbiorników w zespoły
- niska cena zakupu i montażu
- możliwość zamontowania w budowanych oraz istniejących budynkach

Wady:
- zajmowana pewna przestrzeń przez zbiornik
- woda w zbiorniku może z czasem zagniwać
- węższe zastosowanie w porównaniu do systemu domowego ze zbiornikiem podziemnym
- mniejsze objętości zbiorników: 900 oraz 1250 litrów

Przykładowo dla średniego opadu rocznego w województwie dolnośląskim wynoszącym 600-650 mm i powierzchni dachu budynku 100 m2 zyskujemy 60 000 – 65 000 litrów wody, którą możemy wykorzystać na własne potrzeby.
Coraz powszechniejszą praktyką stosowaną przez gminy, jest nakładanie podatku od odprowadzania wód opadowych, co w większych miastach jest już standardem. Składka wynosi średnio 0,25 zł miesięcznie za 1 m2 odwadnianej powierzchni i dotyczy ona wszystkich użytkowników (podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych) podłączonych do instalacji kanalizacyjnej. System odzysku i retencji wód deszczowych pozwala przynajmniej częściowo uniknąć tego podatku.

Zalety instalacji do odzysku i retencji wód deszczowych:
- potrójna oszczędność na:
   • wodzie wodociągowej – mniejsze zużycie do 55%
   • ściekach
   • oszczędzamy na podatku od odprowadzania wód opadowych do sieci kanalizacyjnej
- uniezależnienie od dostawców wody i systematycznych wzrostów cen
- woda deszczowa jest miękka, dzięki czemu pranie odzieży jest bardziej efektywne, pozwala na zmniejszenie ilości używanego proszku nawet do 50%
- zapobieganie odkładaniu się kamienia w pralkach, a także w toaletach
- woda bez kamienia jest bardziej przyjazna dla roślin
- przyczyniamy się do ochrony środowiska i oszczędzamy skromne zapasy wód podziemnych
- retencja deszczówki przyczynia się do zredukowania podtopień podczas intensywnych opadów atmosferycznych