English (United Kingdom)Polish (Poland)

Pompy ciepła

Pompy ciepła (PC) pobierają zakumulowaną energię w gruncie, powietrzu i wodzie przy udziale energii elektrycznej i przekazują ją do wybranych sektorów. Uzyskane ciepło może zostać wykorzystane do ogrzewania budynków, ciepłej wody użytkowej, basenów oraz cieczy na potrzeby pompyprocesów technologicznych. Pompa ciepła stanowi zazwyczaj jedyne źródło ciepła, wspomagane grzałką elektryczną, pokrywającą zapotrzebowanie tylko w szczytowych momentach.

Rodzaje pomp ciepła:
- powietrze/woda (P/W) – instalacja składa się najczęściej tylko z pompy ciepła montowanej na zewnątrz budynku oraz zasobnika ciepłej wody. PC odbiera ciepło z powietrza zewnętrznego i przekazuje je do budynku.
- solanka/woda (S/W) – pompa ciepła za pośrednictwem wymiennika gruntowego pobiera energię cieplną zawartą w gruncie i przekazuje ją do budynku. Wyróżniamy PC z wymiennikiem poziomym i pionowym.
- woda/woda (W/W) – energia cieplna pobierana jest przez pompę ciepła z wód gruntowych, rzek lub jezior.

Nasz firma poleca pompy ciepła:
- powietrze/woda – montowane wewnątrz lub na zewnątrz budynków. Ze względu na prostotę układu i jego małą powierzchnię. Układ pokrywa do 85% zapotrzebowania na centralne ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i ogrzewanie basenu. Stosowane najczęściej w modernizowanych budynkach z nieekonomicznymi systemami grzewczymi, opartymi na oleju opałowym lub gazie płynnym. W takich przypadkach stary kocioł przejmuje obiegi grzewcze w szczytowym zapotrzebowaniu. Możliwe jest również zastosowanie samej grzałki elektrycznej. Statystycznie pompa ciepła powietrze/woda musi być wspomagana przez dodatkowe źródło ciepła przez około 30 dni w roku. System charakteryzuje się najniższymi kosztami inwestycyjnymi oraz najwyższymi eksploatacyjnymi spośród pomp ciepła.
- powietrze/woda CWU – montowane wewnątrz budynków. Minimalna wymagana kubatura pomieszczenia 20 m3. Pompa ciepła stworzona docelowo do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Najtańsza spośród produkowanych pomp ciepła. Dzięki porównywalnej cenie stanowi doskonałą alternatywę dla kolektorów słonecznych oraz elektrowni wiatrowych, a wręcz przewyższa je pod pewnymi względami. Pompa nie wymaga do pracy słońca oraz wietrznej pogody, może pracować cały rok. Statystycznie pompa ciepła powietrze/woda musi być wspomagana przez dodatkowe źródło ciepła przez około 30 dni w roku. Dodatkową funkcją urządzenia jest możliwość chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim.
- solanka/woda z pionowym wymiennikiem gruntowym – montowane wewnątrz budynków. W układzie tym pompa ciepła pobiera energię cieplną z pionowych odwiertów o długościach ok. 100 m. System jest droższy od P/W, ale z odwiertów można uzyskać bardziej stabilną temperaturę, nawet podczas szczytowych poborów energii cieplnej, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Układ ten może w 100% pokryć zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową, ogrzewanie basenu oraz ciepło technologiczne. Stosowane najczęściej w nowo powstających budynkach. System charakteryzuje się najwyższymi kosztami inwestycyjnymi oraz najniższymi eksploatacyjnymi spośród pomp ciepła.

Ogromną zaletą pomp ciepła jest ich multifunkcyjność. Jedno urządzenie potrafi ogrzewać pomieszczenia i ciepłą wodę użytkową, chłodzić, osuszać powietrze, oraz wentylować pomieszczenia. Wentylowanym powietrzem można ogrzewać powietrze nawiewane. W przypadku pomp ciepła solanka/woda z kolektorem pionowym oraz woda/woda (woda gruntowa) możemy chłodzić pomieszczenia temperaturą uzyskaną z odwiertów, co znacznie redukuje koszty wytwarzania wody lodowej.

Zalety pomp ciepła:
- redukcja kosztów wytworzenia energii cieplnej
- bezpieczne dla środowiska
- nie wymaga zakupu działki „uzbrojonej"
- nie wymaga składu opału
- nie wymaga komina (koniec okresowych przeglądów przewodów kominowych)
- brak ryzyka pożarowego
- nie wymaga pomiarów spalin
- bezobsługowość – oszczędność czasu i zdrowia
- multifunkcyjność – ogrzewanie pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej, chłodzenie, osuszanie powietrza i wentylacja pomieszczeń w jednym urządzeniu.

Rodzaj ogrzewania Okresy zwrotu pomp ciepła bez dofinansowania [lata]
Pompa ciepła powietrze/woda Pompa ciepła solanka/woda z kolektorem pionowym
Kocioł na olej opałowy 4 5
Kocioł elektryczny 5 6
Kocioł na gaz płynny 3 4
Kocioł na gaz ziemny, ekogroszek, węgiel 15 16

Żywotność pompy ciepła wynosi około 25 lat.