English (United Kingdom)Polish (Poland)

Rekuperacja

Wentylacja odgrywa coraz większą rolę w życiu codziennym człowieka. Przez setki lat dążono do uszczelnienia budynków w celu oszczędzania energii cieplnej. Wówczas wentylacja budynków odbywała się poprzez naturalne nieszczelności przegród budowlanych. Lata rozwoju technologicznego ludzkości doprowadziły do zadowalającej szczelności budynków, a tym samym oszczędności ciepła, kosztem ilości wentylowanego powietrza.
Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie lub zwierzęta. W tym celu, w budynkach musi być utrzymywany w mikroklimat, czyli zbiór parametrów fizycznych i chemicznych, zmiennych w czasie i przestrzeni, wywierających wpływ na żywy organizm, czyli:
- warunki cieplno-wilgotnościowe
- warunki higieniczno-zdrowotne.

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana wentylacja pomieszczeń ma za zadanie utrzymywać temperaturę oraz wilgotność względną powietrza w obszarze komfortu. Również jego świeżość, jak i prędkość strumienia wentylującego muszą spełniać określone wymogi. Niedostateczna wymiana powietrza może wywołać syndrom chorego budynku (SBS). Źródłem zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych jest przede wszystkim człowiek, ale również grzyby, pleśnie czy materiały budowlane. Zbyt mała ilość świeżego powietrza może prowadzić do bólów i zawrotów głowy, omdleń, mdłości, objawów przemęczenia itp.
Zastosowanie zatem wentylacji przy obecnej szczelności budynków jest niezbędne. Wymagane jest więc znalezienie kompromisu pomiędzy oszczędzaniem energii, a właściwą wentylacją pomieszczeń. Wystarczająca może się okazać wentylacja grawitacyjna, jednakże użytkownik nie ma większego wpływu na jej funkcjonowanie oraz nie pozwala na oszczędności.
Bardziej efektywnym rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna, w której powietrze rozprowadzane jest za pomocą systemu kanałów wentylacyjnych. Zapewnienie optymalnej ilości świeżego powietrza generuje dosyć duże straty ciepła (zwłaszcza zimą). Wentylacja mechaniczna pozwala nie tylko na pełną kontrolę nad wymianą powietrza, ale pozwala również na odzyskiwanie ciepła z wywiewanego z budynku powietrza za pomocą rekuperatora.
Rekuperator jest pojedynczym dodatkowym urządzeniem, wykorzystującym zasady termodynamiki - wywiewane powietrze przekazuje energię nawiewanemu. Sprawność rekuperatorów dochodzi do 80%.
Zastosowanie wentylacji mechanicznej umożliwia rezygnację z wentylacji grawitacyjnej, czyli kominów. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze oraz możliwość uzyskania dofinansowania na rekuperację umożliwia zwrot inwestycji nawet już po 4 latach, a brak komina pozwala na uzyskanie pewnej dodatkowej powierzchni użytkowej budynku.

Dostępne są również same rekuperatory bez konieczności rozprowadzania kanałów wentylacyjnych. Rozróżniamy dwa rodzaje:
- rekuperatory dachowe – z przeznaczeniem dla sklepów, marketów, salonów samochodowych, biur, hal sportowych, fitnessów, restauracji, pubów, magazynów, czy warsztatów oraz
- rekuperatory podsufitowe – z przeznaczeniem dla biur, szkół, sklepów, restauracji, domów opieki.