English (United Kingdom)Polish (Poland)

Zgrzewanie rurociągów z tworzyw sztucznych

1. Cel szkolenia
Przygotowanie uczestnika kursu do nadzorowania oraz zgrzewania rurociągów z PE, PP i PVDF wodociągowych, przy zastosowaniu technologii łączenia metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego.

 2. Prowadzący:
Kierownik kursu: techn. Marek Kowalczuk z uprawnieniami wydanymi przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) do nadzorowania (nr uprawnień: 330) oraz zgrzewania metodą doczołową i elektrooporową rurociągów z PE w zakresie wszystkich średnic, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych i wody (nr uprawnień: 330, 330/13)
Zastępca: mgr inż. Tomasz Kowalczuk z uprawnieniami wydanymi przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) do zgrzewania metodą doczołową i elektrooporową rurociągów z PE w zakresie wszystkich średnic, przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych i wody (nr uprawnień: 329/13)
Czas trwania szkolenia: 2 dni, od godz. 8.00 do 18.00

3. Cena: kurs podstawowy 700 zł + 23% VAT
egzamin weryfikacyjny 200 zł + 23% VAT

4. Termin szkolenia: zostaje ustalony po zebraniu minimum 10 uczestników
Po skompletowaniu grupy szkoleniowej uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną informacje szczegółowe. Należność za udział w kursie należy uregulować 5 dni przed terminem rozpoczęcia kursu.

5. Miejsce organizacji szkoleń: Góra, woj. dolnośląskie

6. Program szkolenia:
dzień 1 – część teoretyczna:
- podstawy wiedzy o tworzywach sztucznych
- technologia łączenia rurociągów z tworzyw sztucznych
- budowa gazociągów, wodociągów i przyłączy
dzień 2 – część praktyczna
- zgrzewanie rurociągów z tworzyw sztucznych metodą doczołową
- zgrzewanie rurociągów z tworzyw sztucznych metodą elektrooporową
- EGZAMIN TEORETYCZNY I PRAKTYCZNY

7. Wydawane dokumenty po uzyskanej pozytywnej ocenie z egzaminu
- zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN)
- zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) stwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie nadzorowania oraz wykonywania połączeń rurociągów z tworzyw sztucznych metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego:
kurs nadzorowania mogą uzyskać osoby z uprawnieniami budowlanymi, zaświadczenie ważne jest przez 5 lat
zaświadczenie zgrzewacza ważne jest przez 2 lata
W celu odnowienia kwalifikacji zawodowych należy przystąpić do egzaminu weryfikacyjnego.

8. Zapewniamy:
- catering (śniadanie, II śniadanie, obiad i kolację)
- materiały szkoleniowe
- materiały do części praktycznej

9. Zgłoszenia
Dodatkowe pytania lub formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać na adres:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
z dopiskiem „Zgłoszenie na kurs". Osoba kontaktowa:
Tomasz Kowalczuk
tel. +48 667 061 757