English (United Kingdom)Polish (Poland)

Przydomowe oczyszczalnie ścieków (POŚ)

przydomowa-oczyszczalnia-ciekw-sotralentzPrzydomowe oczyszczalnie ścieków mają za zadanie oczyszczać ścieki sanitarne. Na terenach gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej, istnieją do wyboru dwa rozwiązania: gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach, tzw. szambach lub oczyszczanie ich we własnym zakresie. Koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w porównaniu do szamba, jest większy, lecz jej eksploatacja jest o wiele tańsza.
POŚ nie są skierowane tylko dla domów jednorodzinnych, ale także dla zabudowy wielorodzinnej. Oczyszczalnia może obsłużyć maksymalnie 50 użytkowników.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków:

- oczyszczalnie drenażowe - stosowane zazwyczaj przy niskich stanach wód podziemnych  oraz w gruntach dobrze przepuszczalnych. System składa się z osadnika gnilnego, studzienki rozdzielczej oraz nitek drenażowych, które rozsączają ścieki do gruntu. Zestaw działa bez udziału energii elektrycznej. Ograniczeniem jest wielkość działki ze względu na możliwość ułożenia rur drenażowych oraz ich minimalnych odległości od zabudowań, granic działki, studni itp. Teren nad rurociągami rozsączającymi można użytkować w sposób ograniczony. Nie może być on poddawany dużym obciążeniom mechanicznych oraz zabronione jest nasadzanie roślin z rozwiniętymi systemami korzeniowymi. Oczyszczalnie drenażowe z natury są odporne na nierównomierności w doprowadzaniu ścieków.

- oczyszczalnie biologiczne SBR - stosowane najczęściej przy wysokich stanach wód podziemnych oraz w gruntach słabo przepuszczalnych. Zestaw składa się tylko z jednego zbiornika, pompki napowietrzającej oraz opcjonalnie sterownika. Wymaga zatem doprowadzenia energii elektrycznej, co skutkuje czułością na okresowe braki prądu - brak natleniania. System wrażliwy jest na nierównomierność dopływu ścieków, jednak można to ominąć instalując opcjonalny sterownik oraz ustawiając program wakacyjny (maksymalnie 30 dni). Zaletą oczyszczalni SBR jest mała ilość miejsca zajmowana przez system oraz dobrowolne użytkowanie terenu działki.

Wybór rodzaju oczyszczalni zależy nie tylko od zasobności portfela i decyzji inwestora, ale też od pewnych ograniczeń prawnych i technicznych związanych z jej budową. Budując indywidualną oczyszczalnię ścieków należy zachować odpowiednie odległości od m.in. budynków mieszkalnych, studni, granic działki i drzew. Każda instalacja musi być dobrana w sposób indywidualny. Jest to możliwe, ponieważ istnieją różne warianty poszczególnych rodzajów oczyszczalni. Projekt musi uwzględniać wiele aspektów, m.in. liczbę mieszkańców, a tym samym ilość dostarczanych ścieków, charakter obiektu, możliwości gruntowo-przestrzenne.
Oczyszczalnia drenażowa w porównaniu do zbiorników bezodpływowych (szamb) zwraca się po ok. 3 latach użytkowania (bez dofinansowania), zaś oczyszczalnie biologiczne, ze względu na nieco wyższą cenę zwracają się w przeciągu 4 lat (również bez dofinansowania).