English (United Kingdom)Polish (Poland)

City Park Poznań

City Park

ul. Ułańska 3-5
ul. Wyspiańskiego 26a
60-751 Poznań

www.citypark.com.pl
www.cityparkhotel.pl

Termin realizacji: 2007r.

 1. Kierowanie realizowanymi robotami

 2. Sieci:

  - częściowe wykonanie sieci wodociągowych

  - częściowe wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej

  - częściowe wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

  - częściowe wykonanie przyłączy wodociągowych

  - częściowe wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

 3. Instalacje:

  - częściowe wykonanie instalacji wodociągowej

  - częściowe wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

  - częściowe wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

  - częściowe wykonanie instalacji ciepła technologicznego

  - częściowe wykonanie instalacji gazowej

  - częściowe wykonanie instalacji wody lodowej