English (United Kingdom)Polish (Poland)

Jasopels Chludowo

Jasopels Sp. z o.o.

ul. Kościelna 26
62-001 Chludowo k. Poznania

www.jasopels.dk

Termin realizacji: 2006r.

 1. Projekty wykonawcze realizowanych robót

 2. Kierowanie realizowanymi robotami

 3. Sieci:

  - sieć kanalizacji sanitarnej

  - przyłącze kanalizacji sanitarnej

 4. Instalacje:

  - instalacja wodociągowa

  - instalacja kanalizacji sanitarnej

  - instalacja centralnego ogrzewania

  - instalacja ciepła technologicznego

  - instalacja gazowa

  - kotłownia gazowa