English (United Kingdom)Polish (Poland)

Galeria Handlowa Panorama Poznań

Galeria Handlowa Panorama

ul. Górecka 30
60-201 Poznań

www.galeriapanorama.pl

Rozbudowa Hali Góreckiej

Termin realizacji: 1999 – 2006 r.
Powierzchnia: ok. 21 000 m2

 1. Kierowanie realizowanymi robotami

 2. Instalacje:

  - instalacja wodociągowa

  - instalacja kanalizacji sanitarnej

  - instalacja centralnego ogrzewania

  - instalacja ciepła technologicznego

  - instalacja wody lodowej

  - przebudowa instalacji PPOŻ

  - modernizacja kotłowni na olej opałowy o mocy 920 kW

  - węzeł wody lodowej w kotłowni

Mała Hala:

 1. Kierowanie realizowanymi robotami

 2. Sieci:

  - sieć kanalizacji sanitarnej

  - sieć kanalizacji deszczowej

  - przyłącze kanalizacji sanitarnej

 3. Instalacje:

  - instalacja wodociągowa

  - instalacja kanalizacji sanitarnej

  - instalacja centralnego ogrzewania

  - instalacja ciepła technologicznego

  - instalacja wody lodowej

  - przebudowa instalacji PPOŻ