English (United Kingdom)Polish (Poland)

Hipo Market Poznań

Hipo Market

ul. Górecka 30
60-201 Poznań

W 1999 roku Hipo Market przekształcono w hipermarket Jumbo, a obecnie funkcjonuje tutaj Carrefour.

Termin realizacji: 1999r.

 1. Kierowanie realizowanymi robotami

 2. Instalacje:

  - instalacja wodociągowa

  - instalacja kanalizacji sanitarnej

  - instalacja centralnego ogrzewania

  - instalacja ciepła technologicznego

  - instalacja PPOŻ