English (United Kingdom)Polish (Poland)

Parkowa Ostoja

Parkowa Ostoja

ul. Mączna 1
54-131 Wrocław

www.parkowaostoja.pl

Termin realizacji: 07.2012r. – 12.2012r.
Powierzchnia: 4 060 m2

 1. Kierowanie realizowanymi robotami

 2. Sieci:

  - sieć ciepłownicza

  - sieć ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji

  - przyłącze ciepłownicze

 3. Instalacje:

  - instalacja wodociągowa

  - instalacja kanalizacji sanitarnej

  - instalacja centralnego ogrzewania

  - instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji

 1. Sieci: