English (United Kingdom)Polish (Poland)

Galeria Tęcza Kalisz

Galeria Tęcza

ul. 3 Maja 1
62-800 Kalisz

www.galeriatecza.pl

Termin realizacji: 08.2010r. – 10.2011r.
Powierzchnia: ok. 33 750 m2

 1. Projekty wykonawcze realizowanych robót

 2. Kierowanie realizowanymi robotami

 3. Instalacje:

  - instalacja wodociągowa

  - instalacja kanalizacji sanitarnej

  - instalacja kanalizacji technologicznej

  - instalacja kanalizacji deszczowej podciśnieniowej

  - instalacja centralnego ogrzewania

  - instalacja ciepła technologicznego

  - instalacja gazowa

  - instalacja wody lodowej

  - instalacja odprowadzania skroplin