English (United Kingdom)Polish (Poland)

Pasaż Grodzki Jelenia Góra

Pasaż Grodzki

ul. Grodzka 7
58-500 Jelenia Góra

www.pasazgrodzki.pl

Termin realizacji: 07.2009r. – 10.2010r.
Powierzchnia: ok. 10 500 m2

 1. Projekty wykonawcze realizowanych robót

 2. Kierowanie realizowanymi robotami

 3. Sieci:

  - sieć wodociągowa

  - sieć kanalizacji sanitarnej

  - sieć kanalizacji deszczowej

  - sieć ciepłownicza

  - przyłącze wodociągowe

  - przyłącze kanalizacji sanitarnej

  - przyłącze gazu

  - przyłącze ciepłownicze

 4. Instalacje:

  - instalacja wodociągowa

  - instalacja kanalizacji sanitarnej

  - instalacja kanalizacji technologicznej

  - instalacja centralnego ogrzewania

  - instalacja ciepła technologicznego

  - instalacja PPOŻ

  - instalacja gazowa

  - instalacja wody lodowej

  - instalacja odprowadzania skroplin