English (United Kingdom)Polish (Poland)

Drukarnia Graphus Wysogotowo

Drukarnia Graphus Pach Sp. z o.o.

ul. Bukowska 32
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierewo

www.graphuspach.pl

Termin realizacji: 2008r.
Powierzchnia: ok. 2 400 m2

 1. Kierowanie realizowanymi robotami

 2. Sieci:

  - sieć kanalizacji sanitarnej

  - sieć kanalizacji deszczowej

  - sieć wodociągowa

  - przyłącze kanalizacji sanitarnej

  - przyłącze wodociągowe

 3. Instalacje:

  - instalacja wodociągowa

  - instalacja kanalizacji sanitarnej

  - instalacja centralnego ogrzewania

  - instalacja ciepła technologicznego

  - instalacja sprężonego powietrza