English (United Kingdom)Polish (Poland)

Oferta

Projektowanie, wykonawstwo sieci, przyłączy i instalacji:

- centralne ogrzewanie

- ciepło technologiczne

- ogrzewanie płaszczyznowe

- woda lodowa

- woda

- kanalizacja sanitarna i technologiczna

- kanalizacja deszczowa podciśnieniowa

- instalacje odprowadzania spalin

- instalacje odprowadzania skroplin

- instalacja sprężonego powietrza

- gaz

- kotłownie / węzły cieplne / automatyka

- instalacje hydrantowe i tryskaczowe

- odwodnienia

- wentylacja / klimatyzacja / oddymianie

- chłodnictwo

- hydrotransport

- inspekcje TV rurociągów i kanałów od Ø50 do Ø150 do 30 m

- elektromechaniczne czyszczenie rurociągów i kanałów od Ø20 do Ø250 do 70 m

- wiercenie otworów w betonie i żelbetonie do Ø500

- nadzór branżowy / kierowanie robotami

- przeglądy instalacji i urządzeń gazowych

- roboty ślusarsko-spawalnicze

- zgrzewanie doczołowe rurociągów do Ø630 / wynajem zgrzewarek / szkolenia


Odnawialne źródła energii (OZE):

- elektrownie wiatrowe

- fotowoltaika

- kogeneracja / trigeneracja

- kolektory słoneczne

- odzysk i retencja wód deszczowych

- pompy ciepła

- przydomowe oczyszczalnie ścieków

- rekuperacja

- instalacje hybrydowe

- auditing i certyfikacja energetyczna