English (United Kingdom)Polish (Poland)

Fotowoltaika

Systemy fotowoltaiczne wykorzystują promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej. Energia ta może być wykorzystana do bezpośrednio do zasilania urządzeń elektrycznych jak i grzałki zasobnika ciepłej wody użytkowej.

solarNajważniejsze elementy instalacji fotowoltaicznej:
• Ogniwa fotowoltaiczne – zbudowane z półprzewodników, wytwarzających niewielki prąd stały pod wpływem nasłonecznienia. Rodzaje ogniw:
    - amorficzne – o najniższej jakości, żywotności i sprawności od 8 do 14%. Spotykane są np. w kalkulatorach, zegarkach oraz bardzo dużych instalacjach. Najniższe koszty produkcji.
    - polikrystaliczne – charakteryzują się przeciętną jakością, żywotnością i sprawnością od 12 do 14%. Najczęściej stosowane.
    - monokrystaliczne – posiadają najwyższą jakość spośród ogniw fotowoltaicznych, najdłuższą żywotność oraz największą sprawność wykorzystania promieniowania słonecznego od 16 do 22%. Najwyższe koszty produkcji.
• Przetwornica – przekształca prąd stały z ogniw w prąd przemienny 230 V, 50 Hz
• Kontroler napięcia – chroni akumulator przed przeładowaniem i rozładowaniem w nocy
• Akumulatory – służą do magazynowania wytworzonej energii elektrycznej

Instalacje fotowoltaiczne mogą być montowane w różnych miejscach, poziomo lub pionowo, o pochyleniu wynikającym z konstrukcji dachu lub położenia geograficznego i gabarytów modułu.
System może pokryć do 60% zapotrzebowania na energię dla ciepłej wody użytkowej. Obecnie okres zwrotu inwestycji wynosi ok. 10 lat (bez dofinansowania), jednakże po wprowadzeniu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii wielkość ta zmaleje do ok. 6 lat. Na wprowadzeniu ustawy najbardziej skorzystają systemy OZE produkujące energię elektryczną (fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, kogeneracja, trigeneracja), ponieważ zostanie określona w niej kwota sprzedaży wytworzonego prądu z odnawialny źródeł energii, po której właściciel sieci elektroenergetycznej, będzie miał obowiązek ją odkupić. W chwili obecnej taki obowiązek istnieje, ale za cenę, która w niewielkim stopniu przyczynia się do zwrotu inwestycji.
Panele fotowoltaiczne doskonale się uzupełniają z elektrownią wiatrową. Zwykle mocniejsze wiatry występują w okresie mniejszej podaży energii promieniowania słonecznego.
„Wniosek o określenie warunków przyłączenia" do sieci elektroenergetycznej jest dostępny na stronie internetowej danego operatora sieci lub w punktach obsługi klienta.